5+ SZKOŁA GÓRSKA

Przy naszym schronisku działa 5+ Szkoła Górska.
Główną ideą jej działalności jest szerzenie świadomej i bezpiecznej turystyki górskiej.
Domeną Szkoły są kursy zimowe: lawinowe I i II stopnia, skiturowe oraz kursy turystyki zimowej.
Propozycje letnie to: kursy turystyki wysokogórskiej, kursy nawigacji oraz wycieczki wysokogórskie z elementami wspinaczki.

W ofercie znajdują się również jednodniowe wycieczki przewodnickie letnie i zimowe oraz organizacja wielodniowych tatrzańskich wypraw.

Skupiamy najlepszą kadrę w Polsce. Współpracujemy z TOPR,  przewodnikami IVBV, instruktorami PZA, przewodnikami tatrzańskimi oraz instruktorami alpinizmu i ski – alpinizmu.

Zapraszamy na stronę www.szkola-gorska.pl