Language

Przy naszym schronisku działa 5+ Szkoła Górska.

Główną ideą jej działalności jest szerzenie świadomej i bezpiecznej turystyki górskiej.

Domeną Szkoły są kursy zimowe: lawinowe I i II stopnia, skiturowe oraz kursy turystyki zimowej. 
Propozycje letnie to: kursy turystyki wysokogórskiej, kursy nawigacji oraz wycieczki wysokogórskie z elementami wspinaczki.

W ofercie znajdują się również jednodniowe wycieczki przewodnickie letnie i zimowe oraz organizacja wielodniowych tatrzańskich wypraw. 

Skupiamy najlepszą kadrę w Polsce. Współpracujemy z TOPR,  przewodnikami IVBV, instruktorami PZA, przewodnikami tatrzańskimi oraz instruktorami alpinizmu i ski - alpinizmu. 

Zapraszamy na stronę www.szkola-gorska.pl