REGULAMIN SCHRONISKA PTTK

Załącznik do uchwały nr 100/97 Prezydium ZG PTTK z dnia 14.02.1997 r. przyjęty uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 123/2003 z dnia 28.11.2003r.

 1. Schronisko PTTK służy wszystkim turystom, zwłaszcza członkom PTTK.
 2. Schronisko oznaczone jest na zewnątrz emblematem PTTK. W schronisku uwidocznione są: Regulamin Schroniska PTTK, cennik usług wraz z informacją o stosowanych rabatach, w szczególności o Rabacie PTTK, informacja o szlakach prowadzących do sąsiednich schronisk oraz miejscowości – zasadniczo w formie mapy lub schematu, informacja o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej z najbliższej miejscowości (przystanku, stacji), informacje o grożących niebezpieczeństwach i zasadach wzywania pomocy.
 3. Schronisko zapewnia, co najmniej:
 • noclegi w warunkach turystycznych,
 • proste posiłki i ciepłe napoje,
 • wrzątek do naczyń własnych turysty bezpłatnie lub w cenie nie przekraczającej kosztów,
 • ciepłą wodę do mycia,
 • nieodpłatne korzystanie z kuchni turystycznej – pomieszczenia umożliwiającego przygotowanie posiłku we własnym zakresie także przy użyciu kuchenki turystycznej,
 • spożycie w jadalni posiłków przygotowanych we własnym zakresie,
 • wykorzystanie jadalni w charakterze świetlicy poza okresem wydawania posiłków,
 • korzystanie z apteczki wyposażonej w środki pierwszej pomocy,
 • turystom nocującym w schronisku, możliwość przechowania ekwipunku oraz suszenia odzieży i obuwia, a także naprawy sprzętu turystycznego we własnym zakresie.

4. Prowadzący schronisko udziela w ciągu 14 dni odpowiedzi w sprawie rezerwacji noclegów. Odpowiedź jest wiążąca dla obu stron.
5. Turyści przyjmowani są na nocleg według kolejności zgłoszeń, z tym że w chwili otwarcia recepcji lub przy równoczesnym zgłoszeniu pierwszeństwo przysługuje członkom PTTK.
6. Schroniska PTTK udzielają Rabatu PTTK według zasad określonych odrębnie.
7. Turyście, który nie ma możliwości bezpiecznego dotarcia do innego schroniska, stacji kolejowej, miejscowości a także ze względu na zjawiska atmosferyczne, itp. schronisko obowiązane jest udzielić schronienia i jednego noclegu – nawet jeżeli wszystkie miejsca noclegowe są zajęte. Udzielenie noclegu w warunkach zastępczych upoważnia do pobrania opłaty nie przekraczającej ceny najtańszego noclegu w schronisku. Noclegu zastępczego udziela się wyłącznie wtedy, gdy brak jest miejsca w salach noclegowych.
8. W schronisku obowiązuje cisza nocna – używanie instrumentów muzycznych i urządzeń nagłaśniających nie może zakłócać wypoczynku turystów.

Zarząd Główny PTTK